پودر دکلره آیس زیکس

پودر دکلره آیس زیکس  500 گرمی :

پودر دکلره آیس زیکس
پودر دکلره آیس  با ترکیب پیگمنت های آبی و بنفش  مناسب برای روشن کردن مو تا 6 پایه روشن تردر یک بار استفاده بدون اثر سوختگی و تخریب  با اثر خنکی بر روی پوست در طی فرایند دکلره شدن مو.
پودر دکلره آیس سفید برای روشن کردن مو هت تا 6 پایه روشن تر در یک بار استفاده  با اثر خنکی بر روی پوست در طی فرایند دکلره شدن مو ها .
روشن کردن مو به میزان 4-3 تنالیته:1 پیمانه پودر دکلره + 60 گرم امولوسیون اکسیدان 40 حجم (زمان ماندن 25-20 دقیقه)
روشن کردن مو به میزان 5-4 تنالیته: 1 پیمانه پودر دکلره + 45 گرم امولوسیون اکسیدان 40 حجم (زمان ماندن 35-30 دقیقه)
روشن کردن مو به میزان 6-5 تنالیته: 1 پیمانه پودر دکلره + 30 گرم امولوسیون اکسیدان 40 حجم (زمان ماندن 45-40 دقیقه)
برای روشن کردن خفیف تر از حجم های امولوسیون اکسیدان بکاهید و به نسبت 1  به 2  مخلوط کنید. توصیه می شود.
البته با توجه به میزان تخلخل مو و سالم بودن وجنس مو از درجه اکسیدان 9% جایگزین 12% مورد استفاده قرار میگیرد.

توصیه های مهم پودر دکلره آیس زیکس :

این محصول را در اماکنی که به خوبی تهویه می شوند و هوا در آن جریان دارد استفاده کنید. همواره از دستکش مناسب استفاده کنید. در صورت تماس با چشم ها، فوراً با آب فراوان بشویید و به یک متخصص مشورت کنید. همواره به دقت از دستورات مصرف پیروی کنید. محصول را در محل خنک و خشک نگهداری کنید. از این محصول برای دکلره کردن مژه و ابرو استفاده نکنید. از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.