اهداف شرکت راد ابتکار فراز

 مجموعه ad Ebtekar FarazR بر این باور است که با تکیه بر تجربیات و سرمایه گذاری هدفمند و   بهره گیری از امکانات و متخصصان داخلی کشور با برند سازی در این حوزه ، قادر به خلق دستاوردهای طلایی میگردد. 
با این رویکرد ، نه تنها انتظارات مصرف کنندگان داخلی را برآورده خواهد ساخت ، بلکه محصولاتی با پتانسیل عالی در عرصه صادرات نیز در برنامه اهداف بلند مدت را دارند.
همچنین از دیگر اهداف این مجموعه ، معرفی و  توسعه حمایت از  تنها پستاندار دریایی موجود در دریای خزر ایران به نام فک خزری است . (فک خزری (Pusa caspica) یکی از پستانداران کمیاب آبزی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به آن زندگی می‌کند.)
این برنامه در جهت ارتقاء آگاهی  و فرهنگ سازی و  همچنین معرفی عواقب آلودگی های انسان ساز در آبهای خزر و آسیب ها وارده به محیط زیست آبزیان بخصوص فک خزری ، تنها پستاندار دریایی خزر      می باشد.
متاسفانه این موجود دوست داشتنی در پی آلودگی آب و عدم وجود قوانین بازدارنده به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

اهداف راد ابتکار فراز